kontakt mapy

SENIOR dům FELICITA

vznikl se záměrem poskytnout komplexní služby tak, abychom našim klientům umožnili aktivní život a podpořili jejich soběstačnost na co nejdelší dobu v prostředí domácího typu. Naším cílem je nabídnout seniorům nejen příjemné prostředí, ale také dostatek interakcí podporujících rozvoj a využití jejich potenciálu. Našim klientům nabízíme kvalitní péči, což pro nás neznamená pouhé formální naplňování standardů odborné péče.

 

"Dbáme na to, aby u nás naši klienti žili v prostředí, kde se budou cítit bezpečně, milováni a respektováni."
Snažíme se vytvářet vlídné a bezpečné prostředí, příjemné a důstojné pro život.
Při naší práci se řídíme základními pravidly, které zaručují maximální profesionalitu, ale také osobní úroveň péče. Klient pro nás není pacient, vnímáme ho jako rovnocenného partnera, osobnost s vlastními zkušenostmi a zvyklostmi. Jsme si vědomi síly komunikace, proto s klienty komunikujeme přirozeně s naprostým respektem a vždy na jejich úrovni. Díky tomu máme jistotu, že dokážou vyhodnotit, co jim sdělujeme a zaujmout k tomu vlastní postoj.

 

SENIOR dům FELICITA jsme vybudovali v krásném prostředí obce Vyžlovka nedaleko Prahy. V místě jsou zajištěny služby poskytované obcí a zároveň příroda se svým terapeutickým účinkem na dosah ruky.

 

V našem SENIOR domu FELICITA (dále jen SdF) se při práci řídíme těmito základními pravidly, ze kterých za žádných okolností neustupujeme:

 

Pravidlo číslo 1: Důstojnosti a individuality
Naši zaměstnanci a všechny další osoby podílející se na chodu SdF respektují rozhodnutí klienta a jeho právo na uplatnění vlastní vůle. V každé situaci ke klientům přistupují a chovají se s respektem a úctou. Vnímají klienty jako lidské bytosti s osobní historií a ctí jejich individualitu a schopnost rozhodovat o svém životě. Poskytování služeb je plánováno individuálně s ohledem na stav, přání a potřeby klientů.

 

Pravidlo číslo 2: Týmové spolupráce
Všichni zaměstnanci si uvědomují důležitost týmové spolupráce a její nezbytnost pro vznik co možná nejvhodnějších individuálních plánů našich klientů.

 

Pravidlo číslo 3: Odbornosti pracovníků
Zaměstnanci se průběžně vzdělávají, účastní se různých seminářů a školení, která jsou zaměřená na práci v sociálních službách.

 

Pravidlo číslo 4: Důvěry
Je nezbytné vytvořit důvěru mezi zaměstnanci a klienty a tu v průběhu služby v co největší možné míře upevňovat. Zaměstnanci jsou ohleduplní, otevření, profesionální i citliví.

 

Pravidlo číslo 5: Ochrany soukromí klienta
Veškeré informace o klientovi jsou poskytovány výhradně s jeho souhlasem. S dokumentací o klientovi se nakládá jako s důvěrným materiálem.

 

Pravidlo číslo 6: Rovnosti
Při poskytování našich služeb dbáme na rovnocenný přístup ke všem uživatelům, na respektování jejich práv a oprávněných zájmů.

 

 
Kontakty  |  Ceník  |  mapy.cz  |  napište nám
Copyright (c) 2011 Domov Felicita, Vyžlovka